Linda Palla

Barn i behov av att inte bli slagträn

BIBASS - Barn I Behov Av Särskilt Stöd - är en så central aspekt i det interna samtalet om förskolans verksamhet att de fått en egen förkortning. Åtminstone lokalt här i min kommun. Jag har läst en ny studie som inte bara bekräftar hur jag uppfattar deras centrala roll i diskussionerna om resursbrist i förskolan, utan även problematiserar hur dessa barn (oavsiktligt) kommer i kläm i dessa diskussioner.
Prenumerera på Linda Palla