Aleksander Motturi

Introduktion Janne 16/01/2022 - 21:00

Nationen Sverige är en idé; med Benedict Andersons ord en föreställd gemenskap som på ett sätt är föga mer än en tanke som existerar i våra huvuden som ett förment kollektivt medvetet.

Prenumerera på Aleksander Motturi