utanförskap

Den man älskar ger man en npf-diagnos Janne 02/02/2022 - 22:22

Frågan lyder i korthet: Är det kraven i skolan som "skapar" npf-diagoser som exempelvis adhd, eller kan det vara så att kraven synliggör dessa diagnoser, som annars inte hade upptäckts?

Svaret är egentligen enkelt: Självklart får man inte neuropykiatriska funktionsnedsättningar av att gå i skolan och utsättas för krav. Det är inte en sjukdom man får och som man blir frisk från, utan just en funktionsnedsättning1  som följer med personen genom hela livet. Ergo är det alltså så att de krav som ställs på individen, t ex i skolan, är en avslöjande faktor; ett diagnosverktyg, om man vill uttrycka sig välvilligt.

Men ska man verkligen vara välvillig när det gäller detta?

Prenumerera på utanförskap