Sveriges Skymning? (om en nation i omvandling)

En man och ett barn vandrar mot en soluppgång eller solnedgång i form av SD:s logga


Sveriges Skymning? är från början en slutuppgift på kursen Nationalismens begreppsvärldar som jag läste vid Göteborgs Universitet hösten 2020. I texten, som utgår från Catrin Lundströms och Tobias Hübinettes bok Vit Melankoli - en analys av en nation i kris, börjar jag rota i de funderingar boken väckte hos mig när jag läste den. Texten, som nog bör läsas som ett första möte med dessa tankar, vänder uppochner på en del av mina egna uppfattningar om var jag upplevt mig stå i nation-/nationalismfrågan och för in en i mitt tycke spännande historisk aspekt i frågan om vem det egentligen är som försöker bevara Sverige svenskt i denna tid av vit melankoli.Nästa sida